Giới thiệu

Như chúng ta đã biết, ngày hôm nay với sự phát triển của công nghiệp hóa, sự biến đổi của khí hậu toàn cầu dẫn đến tình trạng nguồn nước, không khí, thực phẩm chúng ta sử dụng hằng ngày đang bị ô nhiễm nặng cùng với sự phát triển không ngừng những áp lực trong công việc và gia đình dẫn đến căng thẳng thần kinh triền miên, tất cả những điều này là nguyên nhân trực tiếp tàn phá cơ thể chúng ta, trong đó có bản thân tôi cùng gia đình của mình... xem chi tiết

Kết quả sử dụng

Next
Previous